MENU

 • WALI KUKU………………………………………………………Tsh 5000 
 • WALI SAMAKI ………………………………………………….Tsh 5000 
 • WALI UTUMBO………………………………………………….Tsh 4000 
 • WALI NYAMA…………………………………………………….Tsh 3000 
 • UGALI DONA[KUKU]…………………………………………….Tsh 5000 
 • UGALI DONA[SAMAKI]………………………………………….Tsh 5000 
 • UGALI DONA[UTUMBO] ………………………………………..Tsh 4000
 • UGALI DONA[DAGAA] …………………………………………..Tsh 4000 
 • UGALI DONA[NYAMA]……………………………………………Tsh 3000 
 • PILAU NYAMA………………………………………………………Tsh 3000 
 • PILAU SAMAKI………………………………………………………Tsh 5000 
 • PILAU KUKU …………………………………………………………Tsh 5000 
 • NDIZI NYAMA ………………………………………………………Tsh 3000 
 • MOSHI KUKU ………………………………………………………Tsh 5000 
 • NDIZI SAMAKI………………………………………………………Tsh 5000 
 • MAKARONI [NYAMA] ……………………………………………..Tsh 3000 
 • MAKARONI[KUKU]………………………………………………….Tsh 5000 
 • MAKARONI[SAMAKI]……………………………………………….Tsh 5000
 • MAINI PLAINI…………………………………………………………Tsh 2000
 •  MTORI…………………………………………………………………..Tsh 2000 
 • SUPU NG’OMBE………………………………………………………Tsh 3000
 • SUPU ULIMI …………………………………………………………..Tsh 2500 
 • SUPU MKIA ……………………………………………………………Tsh 2500
 • SUPU UTUMBO……………………………………………………….Tsh 2500