BREAKFAST

TEA/BLACK/COFFEE WITH MILK………………..Tsh500

CHAPATI ……………………………………………….Tsh500
BEEF SAUSAGE ……………………………………..Tsh1000
FRIED BANANA ………………………………………Tsh500
2PIECES OF FRIED EGGS …………………………Tsh1000
BREAD SLICE ………………………………………….Tsh500
VEGETABLE SOUP ………………………………….Tsh4000
BEEF SOUP ……………………………………………Tsh4000
GOAT SOUP …………………………………………..Tsh4000
1 PIECE SWEET POTATO ……………………………Tsh500
1 PIECE CASSAVA ……………………………………Tsh500
1 PIECE YAM[Magimbi] …………………………….Tsh500
2PCS OF SCRAMBLED EGGS ………………….. Tsh1500
FRUIT[AVOCADO & WATERMELON……………..Tsh2000

MAIN MENU

  • FISH RICE  ………………………………..Tsh 8,000
  • FISH CHIPS……………………………….Tsh 8,000
  • FISH UGALI……………………………….Tsh 8,000
  • FISH PLAIN ………………………………Tsh 6,000
  • 1/2 CHICKEN CHIPS…………………..Tsh 8,000
  • 1/2 CHICKEN RICE …………………….Tsh 8,000
  • 1/2 CHICKEN UGALI…………………..Tsh 8,000
  • 1/2 CHICKEN PLAIN…………………..Tsh 6,000
  • FISH FILLET………………………………Tsh 6,000
  • MBUZI PLAIN…………………………….Tsh 6,000
  • 1/2 LOCAL CHICKEN …………………Tsh1,0000
  • PRAWNS PLAIN ………………………..Tsh 6,000
  • PILAU PLAIN[SPECIAL ORDER]…….Tsh 5,000
  • CHICKEN/FISH WITH CHIPS MASALA…Tsh8,000
  • CHIPS MASALA PLAIN ……………….Tsh 3000
  • BEEF/LIVER WITH CHIPS MASALA….Tsh 7,000
  • CHICKEN/FISH/PRAWNS MAKANGE….Tsh 6,000
  • BEEF/LIVER MAKANGE ………………….Tsh 5,000
  • CHICKEN/FISH/PRAWNS IN COCONUT…Tsh7,000
  • BEEF/LIVER IN COCONUT ……………….Tsh6,000
  • LOCAL CHICKEN IN COCONUT …………Tsh11,000
  • CHICKEN LIVERS…………………………..Tsh 5,000
  • BEEF CHIPS………………………………….Tsh 7,000
  • BEEF RICE……………………………………Tsh 7,000
  • BEEF UGALI…………………………………Tsh 7,000
  • BEEF BANANA……………………………..Tsh 7,000
  • CHIPS PLAIN……………………………….Tsh 2,000
  • UGALI PLAIN………………………………..Tsh 2,000
  • RICE  PLAIN …………………………………Tsh 2,000
  • CHIPS FRIED EGGS………………………..Tsh 3,000
  • LIVER CHIPS ………………………………..Tsh 7,000
  • WALI MAINI …………………………………..Tsh 7,000
  • UGALI MAINI …………………………………Tsh7,000
  • MSHIKAKI 1 STICK …………………………Tsh 1,000
  • SOURCE ……………………………………….Tsh 2,000
  • BEANS PLAIN ……………………………….Tsh 2,000
  • VEGETABLE PLAIN ………………………..Tsh 2,000
  • RICE/UGALI WITH BEANS & VEGETABLE …..Tsh 6,000
  • BOILED FISH PLAIN[Mchemsho]25min ……………………Tsh6,000
  • BOILED FISH WITH POTATOES/BANANAS[Mchemsho]25min…….Tsh 8,000
  • BOILED BEEF PLAIN [Mchemsho]25MIN ……………………Tsh 4,000
  • BOILED BEEF WITH POTATOES/BANANAS[Mchemsho]25min…………..Tsh6,000
  • BOILED 1/2 CHICKEN PLAIN [mchemsho]25min ……………………Tsh 6,000
  • BOILED 1/2 CHICKEN WITH POTATOES/BANANAS[Mchemsho]25min…………Tsh 8,000
  • BOILED GOAT PLAIN [Mchemsho]25min……………………Tsh 4,000
  • BOILED GOAT WITH POTATOES/BANANAS[Mchemsho]25min……………………Tsh 6,000

SOFT DRINKS

  • SODA BOTTLE ………………………………………………..Tsh 1,000
  • KILIMANJARO MINERAL WATER 1/2LTR ……………. Tsh 1,000
  • KILIMANJARO MINERAL WATER 1.5 LTR …………….Tsh 2,000

BEERS

  • SODA BOTTLE ………………………………………………..Tsh 1,000
  • KILIMANJARO MINERAL WATER 1/2LTR ……………. Tsh 1,000
  • KILIMANJARO MINERAL WATER 1.5 LTR …………….Tsh 2,000
  • SAFARI  …………………………………………Tsh 2,500
  • KILIMANJARO…………………………………Tsh 2,500
  • SERENGETI …………………………………….Tsh 2,500
  • TUSKER………………………………………….Tsh 2,500
  • NDOVU ………………………………………….Tsh 2,500
  • CASTLE LITE …………………………………..Tsh 2,500
  • CASTLE LAGER ……………………………….Tsh 2,500
  • MILK STOUT…………………………………….Tsh 2,500
  • WINDHOEK………………………………………Tsh 4,000
  • BALTIKA………………………………………….Tsh 4,000
  • SAVANNA………………………………………..Tsh 4,000
  • PENASOL…………………………………………Tsh 15,000
  • HEINKEN………………………………………….Tsh 4,000
  • REDDS ……………………………………………. Tsh 3,000
  • GUINESS ………………………………………….Tsh 4,000