BREAKFAST

TEA/BLACK/COFFEE WITH MILK………………..Tsh500

CHAPATI ……………………………………………….Tsh500
BEEF SAUSAGE ……………………………………..Tsh1000
FRIED BANANA ………………………………………Tsh500
2PIECES OF FRIED EGGS …………………………Tsh1000
BREAD SLICE ………………………………………….Tsh500
VEGETABLE SOUP ………………………………….Tsh4000
BEEF SOUP ……………………………………………Tsh4000
GOAT SOUP …………………………………………..Tsh4000
1 PIECE SWEET POTATO ……………………………Tsh500
1 PIECE CASSAVA ……………………………………Tsh500
1 PIECE YAM[Magimbi] …………………………….Tsh500
2PCS OF SCRAMBLED EGGS ………………….. Tsh1500
FRUIT[AVOCADO & WATERMELON……………..Tsh2000

MAIN MENU

 • FISH RICE  ………………………………..Tsh 8,000
 • FISH CHIPS……………………………….Tsh 8,000
 • FISH UGALI……………………………….Tsh 8,000
 • FISH PLAIN ………………………………Tsh 6,000
 • 1/2 CHICKEN CHIPS…………………..Tsh 8,000
 • 1/2 CHICKEN RICE …………………….Tsh 8,000
 • 1/2 CHICKEN UGALI…………………..Tsh 8,000
 • 1/2 CHICKEN PLAIN…………………..Tsh 6,000
 • FISH FILLET………………………………Tsh 6,000
 • MBUZI PLAIN…………………………….Tsh 6,000
 • 1/2 LOCAL CHICKEN …………………Tsh1,0000
 • PRAWNS PLAIN ………………………..Tsh 6,000
 • PILAU PLAIN[SPECIAL ORDER]…….Tsh 5,000
 • CHICKEN/FISH WITH CHIPS MASALA…Tsh8,000
 • CHIPS MASALA PLAIN ……………….Tsh 3000
 • BEEF/LIVER WITH CHIPS MASALA….Tsh 7,000
 • CHICKEN/FISH/PRAWNS MAKANGE….Tsh 6,000
 • BEEF/LIVER MAKANGE ………………….Tsh 5,000
 • CHICKEN/FISH/PRAWNS IN COCONUT…Tsh7,000
 • BEEF/LIVER IN COCONUT ……………….Tsh6,000
 • LOCAL CHICKEN IN COCONUT …………Tsh11,000
 • CHICKEN LIVERS…………………………..Tsh 5,000
 • BEEF CHIPS………………………………….Tsh 7,000
 • BEEF RICE……………………………………Tsh 7,000
 • BEEF UGALI…………………………………Tsh 7,000
 • BEEF BANANA……………………………..Tsh 7,000
 • CHIPS PLAIN……………………………….Tsh 2,000
 • UGALI PLAIN………………………………..Tsh 2,000
 • RICE  PLAIN …………………………………Tsh 2,000
 • CHIPS FRIED EGGS………………………..Tsh 3,000
 • LIVER CHIPS ………………………………..Tsh 7,000
 • WALI MAINI …………………………………..Tsh 7,000
 • UGALI MAINI …………………………………Tsh7,000
 • MSHIKAKI 1 STICK …………………………Tsh 1,000
 • SOURCE ……………………………………….Tsh 2,000
 • BEANS PLAIN ……………………………….Tsh 2,000
 • VEGETABLE PLAIN ………………………..Tsh 2,000
 • RICE/UGALI WITH BEANS & VEGETABLE …..Tsh 6,000
 • BOILED FISH PLAIN[Mchemsho]25min ……………………Tsh6,000
 • BOILED FISH WITH POTATOES/BANANAS[Mchemsho]25min…….Tsh 8,000
 • BOILED BEEF PLAIN [Mchemsho]25MIN ……………………Tsh 4,000
 • BOILED BEEF WITH POTATOES/BANANAS[Mchemsho]25min…………..Tsh6,000
 • BOILED 1/2 CHICKEN PLAIN [mchemsho]25min ……………………Tsh 6,000
 • BOILED 1/2 CHICKEN WITH POTATOES/BANANAS[Mchemsho]25min…………Tsh 8,000
 • BOILED GOAT PLAIN [Mchemsho]25min……………………Tsh 4,000
 • BOILED GOAT WITH POTATOES/BANANAS[Mchemsho]25min……………………Tsh 6,000

SOFT DRINKS

 • SODA BOTTLE ………………………………………………..Tsh 1,000
 • KILIMANJARO MINERAL WATER 1/2LTR ……………. Tsh 1,000
 • KILIMANJARO MINERAL WATER 1.5 LTR …………….Tsh 2,000

BEERS

 • SODA BOTTLE ………………………………………………..Tsh 1,000
 • KILIMANJARO MINERAL WATER 1/2LTR ……………. Tsh 1,000
 • KILIMANJARO MINERAL WATER 1.5 LTR …………….Tsh 2,000
 • SAFARI  …………………………………………Tsh 2,500
 • KILIMANJARO…………………………………Tsh 2,500
 • SERENGETI …………………………………….Tsh 2,500
 • TUSKER………………………………………….Tsh 2,500
 • NDOVU ………………………………………….Tsh 2,500
 • CASTLE LITE …………………………………..Tsh 2,500
 • CASTLE LAGER ……………………………….Tsh 2,500
 • MILK STOUT…………………………………….Tsh 2,500
 • WINDHOEK………………………………………Tsh 4,000
 • BALTIKA………………………………………….Tsh 4,000
 • SAVANNA………………………………………..Tsh 4,000
 • PENASOL…………………………………………Tsh 15,000
 • HEINKEN………………………………………….Tsh 4,000
 • REDDS ……………………………………………. Tsh 3,000
 • GUINESS ………………………………………….Tsh 4,000