PARROTA

Fresh baked chapati 

Tsh 500 each

Delivery fee Tsh 2000-3000

 

VITUMBUA

Fresh baked vitumbua

Tsh 500 each 

Delivery fee Tsh 2000-3000

SAMBUSA

beef sambusa

Tsh 500 each

Delivery fee Tsh 2000-3000

MTORI

A mixture of mushed  potato with a soup of beef.

Tsh 2000

Delivery fee Tsh 2000-3000

SUPU YA ULIMI

Cow tongue soup

Tsh 2500

Delivery fee Tsh 2000-3000

SUPU YA UTUMBO

Supu ya utumbo wa ng’ombe

Tsh 1500

Delivery fee Tsh 2000-3000

SUPU YA NG’OMBE

Supu ya ng’ombe

Tsh 2500

Delivery fee Tsh 2000-3000